ÜRETİM

Çiftçiden tedarik edilen buğdaylar AR-GE laboratuarımızda gerekli kalite analizlerinden ( yaş gluten, gluten indeks, sedimantasyon,rutubet,hektolitre..vb) geçirilerek buğday depolarımızda sınıflandırılır.

Sınıflandırılan buğdaylar kullanıma hazır hale gelmeden önce yabancı madde ayırıcı ekipmanlardan geçirilip ön temizlik işlemine tabi tutulur. Ön temizlik gurubu: çöp sasörü, (başak, sapçık, kırık buğdaylar). Taş ayırıcı(taş, buğdaydan ağır materyaller), triyör (ot tohumu ve buğdaydan küçük materyaller, kırık buğdaylar), hava kanalları(buğdaydan hafif arçacıklar) şeklinde sıralanabilir. Temizlemenin son aşamasında olan kabuk soyucu ekipmanlarda buğdayın en dış tabakasında olan kabuk etkin bir şekilde ayrılır. Kabukları soyulan buğdaya su verme işlemiyle öğütme özelliklerinin iyileştirmesi için silolarda dinlendirilir.

Dinlendirme sonucu buğday suyu absorbe ederek daha temiz rahat ve kaliteli öğütme için hazır hale gelir. Öğütme ise valsler, elekler, irmik sasörü, pnomatik taşıma gruplarından olan kompleks bir sistemdeki bir dizi işlemler sonucu gerçekleşir. Valslerde kırılan buğdaylar eleklere pnomatik grubuyla taşınır, eleklerde elenip gideceklere yere doğru sınıflandırılıp gönderilir.

İrmik sasörleri eleklerden almış olduğu irmikleri sınıflandırıp adresleri belirli olan valslere iletme görevini üstlenmişlerdir. Yüzlerce kez yukarı aşağı taşınarak zahmetli bir yolculuğu tamamlayan buğday artık un olmuştur. Unlar ise kalitelerine göre uygun silolara aktarılır. Silolarda dinlendirilmiş olan unlar ise müşterinin isteğine uygun şekilde paketlenip gönderilir.